×

Podomačevanje imena »Liechtenstein«
 • Vprašanje:

  Pri prevajanju študij Eurydice se pogosto z lektorico ne strinjam glede Liecthensteina. Izvorno gre za družinsko ime. Geodetska uprava je izdala seznam tujih zemljepisnih imen v sl. jeziku, na katerem je Lihtenštajn.

  Na Ministrstvu za zunanje zadeve niso dosledni pri uporabi ene ali druge možnosti. Torej, Liechtenstein ali Lihtenštajn, ko se sklicujemo na državo. Slovenimo ali ne?


  Odgovor:

  V slovenskem jezikovnem prostoru se glede standardizirane oblike zemljepisnih imen posvetujemo s komisijo Vlade Republike Slovenije za zemljepisna imena. Navadno njihove odločitve objavlja Geodetska uprava.

  Pri imenih držav se držimo pravila o podomačevanju, ki ga lahko preberete v slovenskem pravopisu v členu 185, ki pravi, da imena držav podomačujemo, in navaja imena Anglija, Poljska, Švica, Koreja, Japonska, Bangladeš, Rusija, Češka ... Res je, da isti pravopis v slovarskem delu navaja nepodomačeno obliko imena Liechtenstein. Ob razčlenitvi neskladja med pravopisnimi pravili in slovarjem so geografi to pravopisno razhajanje tudi kritično ovrednotili. Drago Kladnik in Drago Perko sta v monografiji Slovenska imena držav (2013; dostopna prek sistema Google Books) zapisala, da bi moral pravopis po zgledu Monaco – Monako dopustiti tudi dvojnice Liechtenstein – Lihtenštajn in Luxembourg – Luksemburg. Nekaj časa se je v slovenistični stroki poudarjalo pravopisno načelo, da se ime države sloveni (Lihtenštajn), ime mesta pa ne (torej Liechtenstein). Tudi po tem načelu bi se ime Lihtenštajn kot ime države lahko slovenilo, čeprav moramo priznati, da je v aktualnem trenutku slovenska fonetična različica Lihtenštajn manj domača med jezikovnimi uporabniki kot tradicionalna Liechtenstein in da bi ime te države težko primerjali z imeni, kot je npr. Nemčija (Deutschland).

  Raba podomačena različice je to mnenju komisije za standarizacijo pravopisnih imen vsaj upravičena, če ne zapovedana. Kot navaja avtor monografije Slovar slovenskih eksonimov (najdete jo na portalu Termania) Drago Kladnik, je oblika Lihtenštajn uporabljena že v Velikem družinskem atlasu sveta (1992, 1996) in Velikem atlasu sveta (2005): Lihtenštajn, torej tudi raba oblike Lihtenštajn, ne bi bila popolna novost v našem jezikovnem okolju.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.