×

Vrstilni števnik ob imenih prireditev (2)
 • Vprašanje:

  Sprašujem, kako se prav piše:

  • Udeležil sem se 27. Evropske konference o biomaterialih

  ali

  • Udeležil sem se 27. evropske koference o biomaterialih

  ali celo

  • Udeležil sem se Sedemindvajsete evropske konference ...

  Kako pa je, če se začne stavek:

  • Sedemindvajseta evropska konferenca ... je bila v Krakovu

  ali

  • 27. Evropska konferenca ... je bila ...

  Številko na začetku stavka je treba po pravilu izpisati!


  Odgovor:

  Za vrstilnim števnikom se ime prireditve piše z veliko začetnico, torej Udeležil sem se 27. Evropske konference o biomaterialih. Sredi povedi vrstilni števnik, če je izpisan, pišemo z malo začetnico. Na začetku povedi je v tekočem besedilu praviloma izpisan z besedo (ki je v tem primeru zapisana z veliko začetnico), ime prireditve pa prav tako pišemo z veliko začetnico. Ravno na vabilih, plakatih ipd., torej v z odstavki členjenem, netekočem besedilu, zaradi gospodarnosti in večje obvestilnosti tudi v položaju na začetku povedi pišemo vrstilni števnik s številko.

  Peter Weiss (oktober 2015)