×

Kako pišemo ime »Bojanja vas«?
  • Vprašanje:

    Kako pišemo ime BOJANJA VAS?


    Odgovor:

    Po aktualnih pravopisnih pravilih je Bojanja vas zapisana z veliko začetnico le v prvi sestavini, saj velja, da zemljepisna imena delimo na naselbinska (imena krajev) in nenaselbinska. Naselbinska imena pišemo z veliko začetnico v vseh sestavinah, razen pri neprvih predlogih (Črna na Koroškem) in v besedah vas, mesto, trg, selo, selce, vesca..., ker je pomen le-teh 'naselbina', torej: Opatje selo, Stara vas, Novo mesto, Stari trg...

    Helena Dobrovoljc (september 2015)