×

Izvor priimkov »Škapin«, »Škabar«, »Rusjan«, »Badalič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov:

  Škapin, Škabar, Rusjan, Badalič.


  Odgovor:

  Priimek Škapin je 1. 1. 2015 v RS nosilo 155 oseb, od tega 94 v obalno-kraški statistični regiji. Nastal je iz italijanskega občnega imena scapin 'prednjik' v pomenu 'sprednji del zgornjega dela obuvala' kot metonimični vzdevek za čevljarja oz. njegovega pomočnika (M. Bonifatio, Cognomi di Capodistria).

  Priimek Škabar je 1. 1. 2015 v RS nosilo 144 oseb, od tega 73 v obalno-kraški statistični regiji. Po mnenju P. Merkuja (1300 primorskih priimkov) izvira iz poimenovanja za človeka, ki je izdeloval škafe.

  Priimek Rusjan je 1. 1. 2015 v RS nosilo 222 oseb, od tega 135 v goriški statistični regiji. Priimek je verjetno nastal iz nekega mikrotoponima s pridevniško osnovo rus- 'rjavkasto rdeč' v Brdih, omenja se leta 1488 v Foljanu, 1507 v Kozani in Dolnjem Cerovem. Rusjáni so tudi zaselek vipavske vasi Renče.

  Priimek Badalíč je 1. 1. 2015 v RS nosilo 74 oseb, od tega 49 v goriški statistični regiji. Badalíči je zaselek Vitovelj v Vipavski dolini, 1780 zapisan kot Doliczi, ker je nenaglašeni prvi zlog odpadel. Oblika Badalič je iz Badolič očitno nastala z asimilacijo. Priimek je vsekakor patronimik na -ič iz nekega osebnega imena, verjetno staroslovenskega *Bodol. E. Costantini navaja furlanski priimek Badolo v Guminu in zanj domneva izvor iz germanskega osebnega imena Bado.

  Silvo Torkar (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.