×

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«
  • Vprašanje:

    V SSKJ pod geslom spodbuditi piše ... vpis na tehnične šole. Menim, da je pravilno ...vpis na TEHNIŠKE šole.


    Odgovor:

    Danes je res tako, nekdaj, ko je nastajal SSKJ, pa so se je takim šolam reklo tehnične in ne tehniške. V novi izdaji nastajajočega slovarja knjižnega jezika bo seveda zapisano tako, kot je v veljavi zdaj.

    Marko Snoj (september 2015)