×

Izvor priimka »Ančimer«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Ančimer.


    Odgovor:

    Priimek Ančimer (58 oseb) in njegove različice Enčimer (5), Nečemer (61), Nečimer (31), Nečemar (18) etimološko še ni zadovoljivo pojasnjen. Nekateri ga povezujejo s pridevnikom nečimrn (M. Snoj v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljana 1982).

    Silvo Torkar (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.