×

Izvor priimka »Ančimer«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Ančimer.


    Odgovor:

    Priimek Ančimer (58 oseb) in njegove različice Enčimer (5), Nečemer (61), Nečimer (31), Nečemar (18) etimološko še ni zadovoljivo pojasnjen. Nekateri ga povezujejo s pridevnikom nečimrn (M. Snoj v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljana 1982).

    Silvo Torkar (september 2015)