×

Izvor priimka »Pezamovski«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Pezamovski.


    Odgovor:

    Priimek Pezamovski (1. 1. 2015 manj kot 5 oseb) je očitno pisna različica priimka Bezamovski (27 oseb, od tega 19 v savinjski statistični regiji). Priimek je po izvoru najverjetneje makedonski, čeprav ga Rečnik na preziminjata kaj Makedoncite ne navaja. V Sloveniji je izpričan že pred vojno v sodnem okraju Šmarje. Tvorjen se zdi iz predpone bez in svojilnega prid. amovski iz samostalnika am. Am ali amut je v makedonščini komat. Priimek naj bi torej pomenil 'kdor je brez komata'.

    Silvo Torkar (september 2015)