×

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?
 • Vprašanje:

  Že dlje me zanima, ali je prav, da medmet hvala bogu pišemo (tudi) skupaj. V SSKJ-ju je pisan narazen, kar mi je logično, a v veliko besedil ga najdem napisanega skupaj kot hvalabogu. Torej, kaj je dejansko pravilno?


  Odgovor:

  Besedno zvezo v členkovni in medmetni vlogi hvala bogu moramo ob upoštevanju veljavnih normativnih priročnikov pisati narazen, za kar govorita vsaj dva razloga. (1) Obe sestavini sta naglašeni (hvála bogú – dvojnica hvála bógu se je vzpostavila pod vplivom hrvaščine in srbščine in deloma pod vplivom novejšega naglasa v dajalniku), pri čemer zveza ne prehaja v enonaglasnico. (2) Med obema sestavinama lahko uporabimo sicer ozek nabor dodatnih sestavin, najpogosteje pridevnik večni, torej hvala večnemu bogu.

  Takemu zapisovanju pritrjuje tudi raba. Besedilni korpus Gigafida pokaže 1864 zadetkov pisanih skupaj in kar 10.565 narazen. Pisanje skupaj, ki ni utemeljeno niti sistemsko niti z rabo, je torej napačno. Razmeroma pogosto napako je verjetno treba pripisati vplivu členkov in medmetov, nastalih s sklapljanjem, v katerih je ena sestavina samostalnik bog, npr. zaboga, bogve, bogdaj, mojbog, morda tudi zbogom, pri katerih je pisanje skupaj utemeljeno predvsem z dejstvom, da med sestavini sklopa ni mogoče dodati ničesar.

  Marko Snoj (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.