×

Ime tekmovanja v judu
 • Vprašanje:

  Kakšen je pravilen naziv tekmovanja:

  Slovenski pokal v judu ali Pokal Slovenije v Judu?


  Odgovor:

  Vprašanje, ki ste ga zastavili, je skladenjskega značaja, v obeh primerih pa prilastek (levi: slovenski; desni: Slovenije) lahko izraža vrsto, zato bi lahko uporabili prvo ali drugo zvezo, torej:

  • Slovenski pokal v judu
  • Pokal Slovenije v judu

  Pregled gradiva sicer kaže, da se poimenovanja z levim prilastkom (slovenski) pojavljajo nekoliko pogosteje, kadar gre za poimenovanja večjih enot, za tekmovanja večjega »obsega« (evropski pokal, svetovni pokal, celinski pokal ... ). Kadar pa ima jedro pokal desni prilastek (pokal Slovenije), se zdi, da je prireditev manj tradicionalna, bolj priložnostna ... ali pa, da je desni prilastek težje pretvoriti v pridevnik, bodisi zaradi pomenske spremembe (narodov --> narodni pokal (?)) bodisi zaradi težje pretvorljivosti (pokal Alpe-Jadran --> alpsko-jadranski pokal).

  Zdi se, da je raba odvisna predvsem od tega, kako smo na posamezno besedno zvezo navajeni, saj bi prav tako lahko rekli, da tekmujemo za pokal celine ali pokal Evrope, kar se od športa do športa razlikuje.

  Zato poglejmo še, kako se je uveljavilo pri judu. Če pobrskamo po gradivu, opazimo, da se za judo pogosteje uporablja zgradbe z levim prilastkom pri »večjih« tekmovanjih in tedaj, kadar želimo poudariti vrsto tekmovanja (svetovni, evropski, mladinski pokal), zgradbe z desnim prilastkom pa so uporabljene pogosteje pri tekmovanjih, kjer ne želimo poudarjati njihovega obsega ali specializacije, temveč gre za tekmovanja (pokal Novega mesta, pokal Gorišnice, pokal Golovca v judu, pokal Heledis v judu), ki rang lahko spreminjajo ali pa je ta interno znan zlasti v judoističnih krogih.

  Kot vidite, tudi podroben pregled gradiva ne prinaša boljše rešitve kot odgovor na začetku – sprejemljivi sta obe možnosti.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.