×

Sopomenke: sedanjost in zdajšnjost
 • Vprašanje:

  Kakšno se vam zdi razmerje med sedanjost in zdajšnjost in pa sedanji proti zdajšnji? Kaj od navedenega se vam zdi bolj pravilno?

  Ker se sam bolj nagibam k uporabi besede zdaj namesto sedaj, se zdi tudi smiselno, da se začnem nagibati k uporabi besed zdajšnjost in pa zdajšnji.

  Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ali je beseda zdajšnjost manj živa v primerjavi z sedanjost?


  Odgovor:

  Slovenski normativni priročniki, ki temeljijo na gradivu iz obdobja po drugi svetovni vojni, dajejo prednost prislovu zdaj namesto sedaj. Sodobnejše analize gradiva pa ugotavljajo pomensko prekrivnosti normativno enakovrednost (gl. odgovor razmerje med sedaj in zdaj).

  Kot smo vam že odgovorili ob (in tako) dalje nasproti (in tako) naprej, da na osnovi sodobnega vredotenja izhodiščne besede ne moremo sklepati o nadaljnjih tvorjenkah besedne družine.

  O živosti besede zdajšnjost nasproti sedanjost se lahko prepričate v korpusu Gigafida, ki daje glede pogostnosti rabe referenčne vrednosti, npr.: 158 proti 15298.

  To kaže, da je med uporabniki slovenščine sedanjost precej bolj razširjena. To ne pomeni, da bi se morali besede zdajšnjost zaradi redke rabe izogibati, vedeti pa je treba, da je ob uporabi manj znane besede v določenih kontekstih besedilo lahko posameznim uporabnikom manj razumljivo.

  Obstajajo pa tudi besedilna okolja oziroma skladenjske zgradbe, kjer je bolje uporabiti besedo zdajšnjost, npr. če želimo parafrazirati stalno besedno zvezo tu in zdaj, npr.:

  • Ta je zapustil simbolistično-metafizične evokacije (slišne tudi še v Novih oknih) in se še bolj naravnal v vibracije tukajšnjosti in zdajšnjosti (slišane že v drugi zbirki Ritem v rokah, 2002)

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.