×

Pisemsko sporočanje: raba začetnice za ogovorom
 • Vprašanje:

  Vljudno prosim za odgovor na vprašanje, ali se v primerih, ko v dopisu nekoga naslovimo, nadaljevanje začne pisati z veliko ali malo začetnico - ali je torej pravilen prvi ali drugi spodaj navedeni primer.

  1. primer:

  Pozdravljeni,
  Oglašam se vam, ker....

  ali

  2. primer:

  Pozdravljeni,
  oglašam se vam, ker...  Odgovor:

  Pravilen je samo drugi primer, saj se za vejico dopis začenja z malo začetnico:

  Pozdravljeni,
  oglašam se vam, ker /.../

  Imate pa možnost pri izbiri ločil. Če je dopis uraden, lahko uporabite klicaj, naslovnika nagovorite s Spoštovani in dopis začnete z veliko začetnico:

  Spoštovani!
  Oglašam se vam, ker /.../

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2015)