×

Ali kratico SE sklanjamo?
 • Vprašanje:

  Po kateri sklanjatvi se sklanja kratica SE (stratigrafska enota)? Ali pri sklanjanju dobi končnico ali ne?


  Odgovor:

  Čeprav bi pri kraticah pričakovali, da se bodo ravnale po spolu jedrne besede in sklanjale nato v skladu s pravilom – ženske kratice z neglasovnimi končnicami, kar pomeni, da jih ne sklanjamo, moške pa bodisi z glasovnimi bodisi enako kot ženske – ni tako. Kratice se vedejo drugače, kot bi pričakovali glede na jedro podstavne besede.

  O tem smo že obširno pisali v svetovalnici:

  Sklanjanje in spol kratic (1)

  Kaj pa kratica SE?

  V našem gradivu poznamo kratico SE kot oznako za Svet Evrope in v tem primeru se lahko sklanja. SE kot 'stratigrafska enota' je verjetno kratica rabljena v ozkem strokovnem okolju. Ne pozna je niti Geološki slovar, ki sicer navaja iztočnico stratigrafska enota.

  Po izkušnjah sodeč je taka nova kratica navadno nesklonljiva (Določenih SE ni bilo mogoče drugače opredeliti), šele z dlje časa trajajočo rabo se lahko razvije tudi sklonljivost (npr. Določenih SE-jev ni bilo mogoče drugače opredeliti). V kateri razvojni fazi je kratica, bi torej najbolje vedeli povedati strokovnjaki, ki jo dnevno uporabljajo oz. so dnevno v stiku z gradivom, v katerem se besedna zveza (in kratica) pojavljata.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.