×

Raba predloga ob imenu »Most na Soči«
 • Vprašanje:

  Prosila bi za strokovno mnenje glede rabe predloga na (oziroma v) Mostu na Soči.

  Kolikor vem, je v strokovni literaturi opredeljeno, da Mostarji stanujemo na Mostu na Soči oziroma smo z Mosta na Soči. Domačini dosledno uporabljamo predlog na, na primer Grem na Most na Soči; največkrat samo Grem na Most ... (Ali ne bi bilo čudno: Grem v Most?) Starejši domačini tu pa tam še uporabljajo starinsko obliko »naz«, npr. Sem naz Most, naz Modrejce ... kar pomeni z Mosta oz. z Modrejc.

  Najstarejše slovensko poimenovanje kraja je bilo Most. Če pogledamo zadnji citat iz Preglja v moji monografiji, lahko preberemo, da je Pregelj zapisal, da se temu kraju po naše pravi Na Mostu.

  Vmesno ime je bilo Sveta Lucija, pa tudi Sveta Lucija pri Tolminu in Sveta Lucija na Mostu, da o italijanskih in nemških različicah ne govorim.

  Tu se uporablja predlog v: Grem v Sveto Lucijo, Sem iz Svete Lucije ...


  Odgovor:

  V leksikonu Slovenska krajevna imena (1985: 176) in v še vedno aktualnem SP 2001 (lahko preverite prek slovarskega spletišča Fran: www.fran.si) je kot ustrezna raba zabeležena raba s predlogom na, torej Gremo na Most na Soči, Živim na Mostu na Soči. Tako zabeleženo in kodificirano rabo še vedno potrjujeta tudi raba med domačini (kar ste s primeri nazorno ponazorili) ter hiter pregled po aktualnih korpusih (še vedno je pogostost rabe s predlogom na dvakrat pogostejša).

  Nataša Gliha Komac (oktober 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.