×

Kopičenje predlogov pred istim samostalnikom
 • Vprašanje:

  Kako sklanjati samostalnik (v praksi največkrat glagolnik), če je pred njim več različnih predlogov, ki zahtevajo različne sklone? Nekaj primerov: Ali je prav ...pred, med in po letovanju.. ali raje ...pred letovanjem, med njim in po njem... (oz., pisano s samostalnikom

  letovanje: pred letovanjem, med letovanjem in po letovanju... Ali pa: Pred in po praznovanju je bilo v hiši veliko ljudi. Meni se zdi veliko bolje Pred praznovanjem in po njem je bilo v hiši veliko ljudi. Opažam, da veliko piscev uporablja prvi način, pri katerem se skloni ne ujemajo s predlogi.


  Zanima me, kaj je pravilno: pred in po raziskavi ali pred raziskavo in po njej?


  Odgovor:

  Slovenski normativni priročniki že od prvih povojnih pravopisov dalje opozarjajo na slogovno neustrezno kopičenje predlogov pred istim samostalnikom. Tako Slovenski pravopis 1962 opozarja takole (nepravilna stava je označena s krožcem): »ne smemo pa vezati z in dveh predlogov pred istim samostalnikom« in ponazarja pravilo z zgledi – v hiši in okoli nje (v in okoli hiše), na strehi in pod njo (na in pod streho), pred uporabo in po nji (pred in po uporabi).

  Tudi kasneje sestavljeni SSKJ opozori, da je nepravilno uporabiti veznik in med predlogoma, ki se vežeta z različnima sklonoma samostalnika, tj. namesto zveze pred in po uporabi priporoča pred uporabo in po njej. Enako zadnji pravopis ne dopušča krajšanja jedra predložne zveze v prvem elementu naštevanja, temveč zahteva, da se ta v začenjali enoti izpiše, v nadaljevanju pa je mogoče uporabiti tudi zaimenske oblike, s katerimi se sklicujemo na jedrni samostalnik.

  Ustrezni zapisi so torej:

  • ... pred letovanjem, med njim in po njem ... ALI pred letovanjem, med letovanjem in po njem ...
  • Pred praznovanjem in po njem je bilo v hiši veliko ljudi.
  • pred raziskavo in po njej

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.