×

Razlikovanje med »kajne« in »kaj ne«?
 • Vprašanje:

  Vprašalnica kajne se piše skupaj, kajne? Velikokrat zasledim, da pišejo narazen in sicer kaj ne.

  Prosim za strokovno obrazložitev; kaj o tem pravi SSKJ?


  Odgovor:

  Če uporabljamo sklopljeno zvezo vprašalnice/zaimka kaj in nikalnice ne – torej skupaj zapisano kajne – kot členek, ta beseda pomeni »izraža vprašanje ob pričakovanju pritrditve« (po SSKJ), npr.:

  • Lep pogled, kajne?
  • Ujetnika usode sva, kajne.

  Če uporabimo besedi samostojno, je pomen odvisen od skladenjske pozicije, saj gre navadno za povsem naključne nize, v katerih se družita besedi:

  • zaimek nikalnica: To pomeni, da požarni zid določa, kaj je vsebinsko dovoljeno in kaj ne;
  • vprašalni zaimek nikalnica: Kaj ne bi tudi vi tako čutili?; Kaj ne razumete, mladenič? (v tem položaju zaimek kaj pogosto zamenjujemo z ali); in podobno. Torej sta članek kajne in zveza kaj ne v pomensko-skladenjskem oziru različni in nezamenljivi.

  Odgovor na vprašanje bi vam lahko pomagali najti slovarji portala Fran (www.fran.si): tako SSKJ kot pravopisni slovar.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.