×

Kdaj in zakaj pišemo »svet staršev« z malo oz. veliko začetnico?
 • Vprašanje:

  V publikacijah srečujem različen zapis za svet/Svet staršev in svet/Svet šole. prosim vas, če mi lahko pojasnite, kakšen je pravilen zapis – z veliko ali z malo začetnico.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili.

  Načeloma je tako, da se, kadar je možnost razumeti neko poimenovalno enoto kot vrsto, odločamo za zapis z malo začetnico. Seveda lahko imamo pri ubesedovanju v mislih točno določen svet staršev ali svet šole, ki naj bi ga zato pisali z veliko začetnico. A pomen povedanega se ne spremeni, če govorimo o vrsti nekega organa. Če pregledamo spodnje povedi, ugotovimo, da bi lahko z veliko začetnico pisali ne le zvezi svet staršev in svet šole, temveč tudi poimenovanja ravnatelj, učiteljski zbor, krajevna skupnost ipd.

  • Po ostri in dolgi razpravi s svetom staršev je ravnateljica sprejela pred dnevi poseben ukrep.
  • Člani sveta staršev menijo, da je vzrok za tako veliko število odklonjenih otrok predvsem zamuda pri reševanju zavodovih prostorskih težav, kar posebej velja za urbane sredine.
  • Ob tem naj tudi javnosti sporočim, kar sem sporočil že učiteljskemu zboru, svetu staršev in svetu šole, da ob novem razpisu za delovno mesto ravnatelja za to delovno mesto ne nameravam več kandidirati.
  • Vsaj tako se je pokazalo ob zadnji predstavitvi terminskega načrta aktivnosti, ki ga je vodstvu šole, predstavnikom sveta staršev in krajevne skupnosti predstavila vodja Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti Občine Žalec

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.