×

Sklanjanje imena »Savannah«
 • Vprašanje:

  zanima me, kakšna je pravilna uporaba ameriškega mesta Savannah?

  Ali lahko rečemo: V Savannahu je zelo vroče? in Savannaško poletje je bilo neznosno soparno.

  Oboje se mi zdi čudno, toda v nekem tekstu je točno takole napisano ... Že vnaprej hvala!


  Odgovor:

  V skladu s pravili Slovenskega pravopisa 2001 gre sklanjanje imen moškega spola, ki se končujejo na nemi -h, takole: Utah Utaha Utahu Utah pri Utahu z Utahom. Pridevnik na -ski iz imena Utah je utaški, saj pride do palatalizacijske premene h v š. Če bi bilo ime Savannah moškem spolu, bi se po pravopisu ravnali po istem vzorcu. Glede na vaše čudenje, je seveda treba odgovoriti tudi na vprašanje, ali je pravopisna rešitev še ustrezna.

  Prva zadrega izhaja iz neskladja med izreko imena Utah. Če ime Utah po angleško izgovarjamo [júta], naj bi ga po pravopisu po slovensko [útah]. Potemtakem je tvorba pridevnika ustrezna. Toda če bi izgovor [útah] spremenili pod vplivom novih generacij angleško govorečih slovenskih govorcev v [júta], potem bi se pridevnik lahko tvoril tudi kot utajski, saj pridevnik na -ski iz lastnega imena v slovenščini tvorimo na osnovi govornega izglasja imena. Vprašanje je, če bi bila se sprememba tako ustaljene pisne in govorne oblike res smiselna.

  Nekoliko drugače je pri sklanjanju imena; sledeč pravopisu imena te skupine pisno sklanjamo takole: Utah Utaha Utahu Utah pri Utahu z Utahom

  • košarkarji Utaha
  • šel sem v Utah
  • Po zmagi z 88 : 85 ga od merjenja moči z Utahom loči še en korak.

  Od tega zapisa zelo oddaljena je sklanjatev v govoru: če pravopis napoti k sklanjanju [útah útaha útahu útah pri útahu z útahom], se govorci pogosteje nagibajo k angleški izgovarjavi, kar pomeni, da bi morali upoštevati podaljšavo z j:

  • košarkarji Utaha [jutaja]
  • šel sem v Utah [juta]
  • Po zmagi z 88 : 85 ga od merjenja moči z Utahom [jutajem] loči še en korak.

  Če je Savannah moškega spola, se torej ravna po opisanih načelih. Vendar pa je Savannah tudi žensko ime, zato tudi se v rabi pogosto pregiba kot ženskega spola. Tudi gradivo kaže na obe rabi:

  • Sedemdnevna aprilska dirka se bo začela na otoku Tybee, obiskala pa bo pet novih mest, med drugimi tudi zgodovinski Savannah
  • … v času depresije kljubuje pritiskom lokalnih gospodarskih lobijev in skuša v južnjaški Savannah vrniti blišč in slavo dvobojev na zelenici.
  • Matt Damon ima glavno vlogo, v kateri se kot veteran prve svetovne vojne vrne v rodni Savannah
  • Oče vam je prav gotovo povedal, da prihaja iz Savannah

  Če bi menili, da je Savannah moškega spola, bi ga pregibali takole:

  • Savannah Savannaha Savannahu Savannah pri Savannahu s Savannahom [savéna savénaja savénaju savéna pri savénaju s savénajem]

  Če pa je Savannah ženskega spola, se tudi srečamo s problemom razlike med pisanim in govorjenim pregibanjem: o tem smo v svetovalnici že pisali (Sklanjanje imen Sarah in Sara).

  Lahko se odločimo za nesklonljivost – torej pregibamo po zgledu Nives, Karmen, Dagmar ..., kar je tudi najpreprosteje. Posamezni avtorji (npr. P. Weiss) pa pri imenih ženskega spola, ki so v izglasju samoglasniška [savéna], zagovarjajo v neimenovalniških sklonih oblikoslovno podomačitev, ki bi ustrezala ženski sklanjatvi žena žene ženi ženo ženi ženo. Pritrditi moramo dejstvu, da bi bilo pregibanje prihaja iz Savanne zagotovo slišati bolj slovensko kot prihaja iz Savannah. Res pa je tudi, da bi tak način v slovenskem oblikoslovnem sistemu pomenil odmik, vprašanje pa je tudi, če bi ob vzporejanju z moškimi imeni, kjer naj bi se nemi h na koncu ohranjal (Poročila se je z Noahom [z noájem]) ta poseg res pomenil poenostavitev pravila.

  Ne nazadnje smo se v slovenskem pravopisu z vprašanjem neskladja med govorom in zapisom v oblikoslovnem sistemu srečali že pred desetletji ob francoskih imenih z nemim soglasnikom v izglasnem položaju, npr.:

  • Manet Maneta Manetu Maneta pri Manetu z Manetom [mané manêja manêju manêja pri manêju z manêjem]

  pa smo se temu načinu kar privadili.

  Vsekakor je odločitev, kako z ženskimi imeni tega tipa, težka, zato bomo vse utemeljitve pregledali in se dokončno odločili ob prenovi pravopisnih pravil v okviru Pravopisne komisije pri SAZU.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.