×

Pregibanje imenovalnega prilastka
  • Vprašanje:

    Na fakulteti pišemo imena predmetov vedno z veliko začetnico – je to pravilno? Zanima me še sklanjanje: sodelujem pri predmetih Biologija in Biotehnologija ali sodelujem pri predmetih Biologije in Biotehnologije?


    Odgovor:

    Pravilno je: Sodelujem pri predmetih Biologija in Biotehnologija. V tej skladenjski poziciji (jedro + imenovalni prilastek) govorimo o prilastkih, ki se ne sklanjajo. Kot opisujejo pravopisna pravila (§ 861), raba občnoimenskih določil pred lastnim imenom ni zagotovilo, da se ime, ki temu določilu sledi, ne sklanja. Ob imenovalnih (torej ne ujemalnih) prilastkih sklanjamo ime, kadar nastopa vedno ob poimenovanju, ki zaznamuje neko zemljepisno danost, npr. mesto Ljubljana.

    Helena Dobrovoljc (oktober 2015)