×

Kako sklanjamo ime »Minea«?
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo ime Minea?


  Odgovor:

  Ime Minea sklanjamo po zgledu Lea, Tea, ki ju najdete tudi v Slovarju pravopisnih težav na portalu Fran. Paradigma v ednini je:

  • Minea Minee Minei Mineo pri Minei z Mineo

  Osnovi, ki se konča na -a, dodajamo le značilne končnice prve ženske sklanjatve. Izgovor z vmesnim glasom [j], tj. [minêja], na zapis oblik v odvisnih sklonih ne vpliva. V rodilniku dvojine in množine uporabljamo obliko Minej. Svojilni pridevnik pa se v skladu z določili slovenskega pravopisa glasi Minejin. Poleg te oblike se vse pogosteje (po zgledu imen Tea in Lea) pojavljajo oblike brez vmesnega j, saj uporabniki navadno niso seznanjeni s pravilom, da svojilni pridevnik izpeljujemo iz rodilnika množine, zato pišejo poleg Tejin in Lejin tudi Tein in Lein. Ob aktualizaciji pravopisnih pravil se nam zdi pomembno opozoriti Pravopisno komisijo tudi na ti dve obliki in ju predlagati kot normativno sprejemljivi varianti.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.