×

Kakšna je razlika med »urin« in »urni«?
 • Vprašanje:

  Kako je prav: v smeri urinega kazalca ali urnega kazalca?

  SP preusmeri na urni kazalec, ampak ne vem, zakaj. Meni je povsem logična pridevniška izpeljava urin. Kakšna je razlika med urin in urni?


  Odgovor:

  Iz samostalnika ura lahko izpeljemo svojilni pridevnik urin (tj. ‛od (konkretne) ure (kot naprave)') in vrstni pridevnik urni (tj. ‛ki je v zvezi z uro (kot napravo)'). Slovenski pravopis 2001 je dobro ponazoril razliko med obema tipoma pridevnika, npr. pri iztočnici ajda, ajdina žetev (tj. žetev ajde, torej žetev česa = svojilni pridevnik) in ajdov kruh (tj. kruh iz ajdove moke, torej katera vrsta kruha = vrstni pridevnik).

  Za izražanje svojine uporabljamo pridevnik urin, ki pomeni ‛od točno določene ure', npr. urin kazalec, urino tiktakanje, urino zvonjenje. Vrsto kazalca, npr. za kazanje katere časovne enote je namenjen ali za kazalec katere naprave gre, opišemo z vrstnim pridevnikom urni, tj. npr. sekundni, minutni kazalec oz. urni kazalec : kazalec na tehtnici. Kadar gre torej za izražanje generičnosti, neke splošnosti, rabimo vrstni pridevnik, kakor načeloma usmerjajo tudi jezikovni priročniki.

  So pa, kot ste že sami opazili, v rabi razmerja med svojilnostjo in vrstnostjo pogosto zabrisana oz. težko določljiva. Ključno pomagalo je sledenje sobesedilu, saj svojilnost oz. vrstnost pridevnika, tj. željo, namen uporabnika, kaj želi z izborom pridevnika sporočiti oz. poudariti, lahko razberemo le iz sobesedila. Če želi izraziti svojilnost, tudi na oblikovni/formalni ravni izbere svojilni pridevnik, tj. urin kazalec, če pa poudarja vrstnost, izbere vrstnega, tj. urni kazalec.

  Drži sicer tudi, da je pomen oblikovno svojilnega pridevnika (tj. urin kazalec) v nekaterih primerih – razvidnih iz jezikovne rabe, kot jo kažejo korpusi – prekriven s pomenom oblikovno vrstnega pridevnika (tj. urni kazalec), npr. smer urnega/urinega kazalca, premikanje urnega/urinega kazalca.

  Sklenemo lahko le, da priročniki, verjetno tudi zaradi stalnosti zveze urni/urin kazalec, ki je na oblikovni/formalni ravni navadno izražena z vrstnim pridevnikom urni, kadar ne gre za izražanje svojilnosti, usmerjajo k rabi formalno oz. oblikovno vrstnega pridevnika, torej v smeri urnega kazalca, in tako rabo tudi priporočimo.

  Nataša Gliha Komac, Špela Petric, Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.