×

Zakaj uporabljamo zvezo »par hlač« za ene hlače?
 • Vprašanje:

  Kako je z uporabo zveze par hlač za ene hlače?


  Odgovor:

  Ker samomnožinski samostalnik hlače označuje enodelno oblačilo, je besedno zvezo par hlač v knjižnem pogovornem jeziku mogoče razumeti le tako, da besedo par pojmujemo kot merilni prislov, torej pomeni isto kot »nekaj hlač«, tako kot npr. par majic pomeni »nekaj majic«, par orglic pa »nekaj orglic«, nekako od tri do sedem. Tej rabi v govorjenem jeziku in narečjih pogosto dodajamo nedoločni člen, ki je enak oblikam števnika ên, le da niso naglašene: en(e) pár hláč.

  Ker beseda par kot samostalnik nikdar ne označuje dveh podobnih stvari, ki ne bi sestavljali neke enote, besedne zveze par hlač ne moremo razumeti v pomenu »dvoje hlač (ki bi kakor koli sestavljale enoto«.

  Pod vplivom ameriškoangleške zveze a pair of pants pa se je tudi pri nas začela uporabljati zveza par hlač v pomenu '(ene) hlače', ki se uveljavlja predvsem v govorjenem jeziku in temu najbližjih spletnih besedilih, v slogovno nekoliko boljšem jeziku pa le izjemoma nekajkrat v prevodu ameriških del. Ker se beseda par ob poimenovanjih parnih kosov oblačil ali obutve v slovenščini sicer pojavlja le ob edninskih samostalnikih, kjer ima svojo funkcijo, označuje namreč oba skupaj spadajoča dela (par rokavic, nogavic, čevljev), ne pa tudi ob množinskih, kjer je funkcijo nekdanje dvodelnosti prevzela množinska oblika (npr. gate, bermudke, holahopke, pumparice), je mogoče skleniti, da je uporaba besedne zveze par hlač v pomenu '(ene) hlače' slogovno slaba izbira.

  Marko Snoj (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.