×

Ločila v naslovih
  • Vprašanje:

    Prosim za nasvet – ali je uporaba ločil v naslovih diplomskega dela dopustna (primer): Monoklonska protitelesa - orodja za proučevanje proteinov z neznano primarno strukturo.


    Odgovor:

    V naslovu Monoklonska protitelesa - orodja za proučevanje proteinov z neznano primarno strukturo ste sicer uporabili kratko črtico, tj. vezaj. Če pa kratko črtico zamenjate z daljšo (tj. pomišljajem), potem je naslov zapisan s pravopisnega vidika korektno. Z uporabo tega ločila ste namreč nakazali, da z besedilom za ločilom podrobneje pojasnjujete na začetku uporabljeni termin. Nekateri pisci v teh primerih uporabljajo tudi dvopičje.

    Helena Dobrovoljc (maj 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.