×

Kdo je »čitatelj«?
 • Vprašanje:

  Ali je razlaga spodnje povedi v pomenu 'tisti, ki berejo', pravilna?

  Čitatelje prosimo, naj upoštevajo navodila.


  Odgovor:

  Izraz čitatelj je bil razširjen v slovenščini v obdobju 19. stoletja, verjetno še prej, v obdobju po drugi svetovni vojni pa se je razširila sopomenka bralec (zaradi pravopisne reforme v obdobju pravopisa 1962 tudi pisna različica bravec) in čitatelj že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1971–1990) velja za starinsko besedo (oznaka starinsko):

  čitátelj -a m (ȃ) star. bralec: knjiga ima dosti čitateljev

  S starinsko pa niso označene druge besede te besedne družine, npr. čitalnica, čitati

  Kakor koli že: pomen besed bralec/čitatelj je 'tisti, ki bere', 'kdor bere' …

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)