×

Izvor izraza »intervencija«
 • Vprašanje:

  Dandanašnji je vsevprek v uporabi izraz intervencija. Po mojem je to 100 % hrvaški izraz. Slovensko bi morali napisati intervenca po zgledu: urgenca, konferenca, referenca itd. Po vzorcu intervencije bi morali napisati tudi urgencija, konferencija itd. Kaj menite o tem?


  Odgovor:

  V hrvaščini se tujke, temelječe na latinskih besedah, ki se končujejo na -tia (rod. -tiae) ali -tio (rod. -tionis), končujejo na -cija, v slovenščini pa se na -cija končujejo le tiste, ki izvirajo iz latinskih na -tio, medtem ko imajo one iz latinskih na -tia pri nas izglasje -ca. Zato imamo mi konferenca, urgenca in referenca (iz lat. conferentia, urgentia, referentia), vendar funkcija, degustacija, disertacija, formulacija (iz lat. functio, degustatio, dissertatio, formulatio). Razlikovanje v izglasju med prevzetimi besedami obeh latinskih besedotvornih tipov pozna velika večina zahodnoevropskih jezikov, npr. nem. Konferenz : Funktion, frc. conférence : fonction, it. conferenza, funzione, angl. conference : function, špan. conferencia : función (izjema je nizozemščina: conferentie = funktie), od slovanskih pa le slovenščina. Podobno kot hrvaščina namreč tudi drugi slovanski jeziki ne razlikujejo med obema latinskima besedotvornima tipoma, prim. češko konference = funkce, poljsko konferencja = funkcja, rusko конференция = функция.

  Beseda intervencija torej ni kroatizem, temveč je prek nem. Intervention skupaj z glagolom intervenirati prevzeta iz lat. interventio 'posredovanje', tvorjenke iz glagola intervenire 'posredovati'. Etimološke podatke o tej in mnogih drugih besedah si lahko preberete na prosto dostopnem slovarskem portalu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki ga najdete na povezavi www.fran.si.

  Marko Snoj (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.