×

Sklanjanje samostalnika »tok«
 • Vprašanje:

  Danes sem v reklami zasledil besedno zvezo šoba za prhanje spreminja barvo vodnega toku. Sprva se mi je zdela popolnoma napačna, kasneje pa je prijatelj izpostavil arhaično obliko tokú (tudi mostú). Zanima me, ali je tašna oblika dopustna.


  Odgovor:

  Rodilnik besede tok se glasi toka in to je edina možnost. Nekateri enozložni samostalniki moškega spola, kot sta npr. med in most, poznajo dvojnice z naglašeno končnico , torej medú in méda oz. mostú in mósta. A teh je malo. Večina samostalnikov moškega spola ima že od nekdaj samo končnico -a, npr. sneg, ples, zdrob, in mednje spada tudi tok.

  Odgovori na taka in podobna vprašanja so razvidni iz temeljnih slovarjev slovenskega jezika, ki so prosto objavljeni na naslovu www.fran.si.

  Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.