×

Sklanjanje češkega zemljepisnega imena »Ústí nad Labem«
  • Vprašanje:

    Kako bi sklanjali češko zemljepisno ime Ústí nad Labem (naglas v prvi besedi je na prvem zlogu)? Na Gigafidi so vsi primeri z nično končnico; je to res ustrezno?


    Odgovor:

    Tega krajevnega imena (ki bi pomenilo 'ustje (reke) nad (reko) Labo' ne bo dobro sklanjati, ampak ga je bolje opremiti s poimenovanjem (določnico) mesto, kraj ipd. v ustreznem sklonu. Tudi prebivalski imeni (za moškega in žensko) in pridevnik iz njega je bolje opisati tako, da ostaja ime mesta v imenovalniku ednine (prebivalci mesta Ústí nad Labem, iz mesta Ústí nad Labem). Taka (krajevna) imen lahko sklanjamo le pogojno in jih je v besedilih najbolje puščati v imenovalniku ednine; če je potrebno, jih opremimo z nekaj sobesedilnimi poimenovanji. Tega je več recimo v pri imenih iz francoščine in angleščine (Aix-en-Provence, Saint-Cyr-sur-Loire, Stratford-upon-Avon), pa tudi v slovenščini (če hočemo biti natančni: Prihaja iz kraja V zideh namesto Prihaja iz Zidov, ker se kraj imenuje V Zideh).

    Peter Weiss (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.