×

Podomačitev tujih stvarnih lastnih imen: »Sterijevo pozorje«
  • Vprašanje:

    Spoštovani, ali bi Sterijinemu pozorju spremenili končnico v Sterijevo pozorje ali bi pustili originalni zapis?


    Odgovor:

    Sterijino pozorje je srbska zveza. Pridevnik se nanaša na srbskega komediografa z imenom Jovan Sterija Popović, po katerem je imenovan gledališki festival, ki ga prirejajo v Novem Sadu. Ker v srbščini pridevnike iz moških imen na -a tvorijo z -in, kar naš pravopis odsvetuje: torej ne Krležin, ampak Krležev, ne Sterijin, ampak Sterijev, ne Savin, ampak Savov (iz moškega imena Sava), in torej ne Savina knjiga (cirilski starocerkvenoslovanski rokopis), ampak Savova knjiga, in tudi Zolin roman je v slovenščini Zolajev roman. Zato bo glede na uveljavljenost te zveze v slovenščini z manjšim popravkom najbolj prav Sterijevo pozorje (ki pomeni 'Sterijevo gledališče', česar v slovenščini začuda ne zasledimo) in Sterijeva nagrada.

    Peter Weiss (november 2015)