×

Sklanjanje moškega imena »Emir«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja moško ime Emir? Ali je v dajalniku Emiru ali Emirju?


  Odgovor:

  Moška imena na govorjeni r, ki so večzložna, se po pravilih slovenske slovnice (Toporišič 2000: 280) sklanjajo tako, da osnovo podaljšujemo z j (Emir Emirja).

  Ime je prevzeto, prav tako kot njena občnoimenska sorodnica emir. Za te besede velja, da se podaljšava uveljavi sčasoma, morda ne takoj, ko se beseda pojavi v slovenščini. To dejstvo dobro ponazarjajo slovenski slovarji. Medtem ko v SSKJ pri besedah semafor, gejzir, emir ipd. še zasledimo dvojno možnost pregibanja, pa deset let kasneje pravopisni slovar (2001) sklanjanja brez podaljšane osnove sploh ne evidentira več, npr.:

  SSKJ:

  • gejzír -a in -ja tudi géjzir -a in -ja m (ī; ẹ̑) vroč vrelec, ki v rednih presledkih brizga visoko v zrak: ogromen gejzir; izbruh gejzira; pren., ekspr. bomba je padla in črn gejzir zemlje je bruhnil iz tal
  • émir -ja in -a in emír -ja in -a m (ẹ̑; ī) v arabskem okolju visok plemič, knez
  • semafór -ja in -a m (ọ̑)

  SP 2001:

  • gejzír -ja m z -em (í; ȋ) |vroči vrelec|
  • emír -ja m z -em člov. (í; ȋ) |arabski knez| emírjev -a -o (í; ȋ)
  • semafór -ja m s -em (ọ̑) ~ za pešce; ~ za objavljanje rezultatov

  Navedena dejstva govorijo v prid tudi sklanjanju Emir Emirja ...

  Helena Dobrovoljc (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.