×

Slovenjenje izraza »konvencije«
 • Vprašanje:

  Kako bi najbolj ustrezno ponašili slab prevod iz angleščine konvencije v množini, v smislu običajev tradicije v množini, v frazi dobre tradicije?


  Odgovor:

  Slovar slovenskega knjižnega jezika ob izrazu konvencija navaja naslednje:

  • konvéncija -e ž (ẹ́) [...] 2. nav. mn., knjiž., navadno s prilastkom ustaljene navade, (družbene) norme: otresti se togih konvencij; je proti konvencijam meščanske družbe [...]

  Kot je mogoče razbrati iz pomena 2, je samostalnik konvencija res rabljen navadno množinsko. Sopomenski zvezi, ki ju slovar navaja, sta: ustaljene navade, (družbene) norme, kasneje sestavljeni in s tega vidika tudi sodobnejši ter normativno veljavni Slovenski pravopis 2001 pa obeh navedenih zvez ne ponuja kot nadrejenih sopomenk, ampak ju navaja zgolj kot pomenski uvrstitvi. To pomeni, da dopušča tudi rabo samostalnika konvencije.

  • konvéncija -e ž […] otresti se konvencij |ustaljenih navad, družbenih norm|

  O podobnih vprašanjih se lahko poučite na slovarskem portalu Fran.

  Helena Dobrovoljc (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.