×

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j
 • Vprašanje:

  Zakaj pri sklanjanju imena Galilei osnovo pisno daljšamo z j, pri pregibanju imena Garcia pa ne?


  Odgovor:

  Vaša trditev, da pri imenu Galilej osnovo daljšamo, pri Garcia pa ne, ni najbolj točna. Razlika med imenoma Garcia in Galilej ima globlje korenine:

  Ime Galilei umeščamo med tista imena, pri katerih zaradi vsesplošne prepoznavnosti in pogoste rabe zgodovinske osebe izjemoma podomačimo izvirno pisno podobo imena, v Galilej. To utemeljujemo s pravopisnim pravilom v členu 175 in s primeri v slovarju:

  (1) pravopisna pravila: Galilei > Galilej, Valvasor > Valvazor, Coulomb > Kolumb, Calvin > Kalvin,

  (2) pravopisni slovar: Bosco > Bosko, Budhha > Buda, Caesar > Cezar, Dobrovský > Dobrovski, Gandhi > Gandi.

  Povedati je treba tudi, da nekatera od navedenih imen danes pogosteje uporabljamo v izvirni obliki, npr. Valvasor, Galilei, o čemer se lahko prepričamo v gradivskem korpusu Gigafida.

  Sicer je pri sklanjanju osnova imena nespremenljiva, tudi če ime pri tvorbi svojilnega pridevnika podaljšujejo osnovo z j (Garcia Garcijev), tega pri sklanjanju ne delamo (Garcia Garcie Garcii ....). Če pa smo se odločili za rabo podomačene oblike, potem seveda sklanjamo s podaljšano osnovo, torej Galilej Galileja Galileju ...

  Helena Dobrovoljc (november 2015)