×

Izvor besede »piskrovez«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede piskrovez.


    Odgovor:

    Piskrovez je zloženka s prvim delom pisker, ki pomeni 'lonec', in drugim iz glagola vezati. Beseda torej prvotno pomeni 'kdor veže lonce'. Piskrovezi, imenovani tudi loncevezi, so namreč nekdaj hodili iz kraja v kraj in popravljali počene lončene posode tako, da so jih vezali z žico. Slovensko piskrovez in loncevez sta pravzaprav kalka po nemški zloženki Hafenbinder v enakem pomenu, ki je zložena iz Hafen 'lonec' in tvorjenke iz glagola binden 'vezati'.

    Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.