×

Stični in nestični vezaj med zemljepisnimi imeni
 • Vprašanje:

  Že dolgo časa iščem odgovor na vprašanje, kateri vezaj (stični ali nestični) uporabiti v naslednjem primeru: Krajevna skupnost Krško-Leskovec (v pomenu Krško in Leskovec), podobno še Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (Ptuj in Ormož). Vem, da se dvojno zemljepisno ime (npr. Šmarje - Sap) piše z nestičnim vezajem, prav tako se pregibljeta obe imeni. Moja primera pa sodita v skupino stvarnih lastnih imen. Menim, da pišemo takšne primere s stičnim vezajem, saj pišemo tudi npr. Ljutomersko-Ormoške gorice, Breznik-Ramovšev pravopis (SP, 2001, čl. 413). Se morda motim?


  Odgovor:

  Razlika med rabo stičnega in nestičnega vezaja ni pogojena s razliko med lastnimi zemljepisnimi in stvarnimi imeni.

  STIČNI VEZAJ v pomenu 'in' uporabljamo navadno takrat, ko je mogoče na mestu levega prilastka oziroma določila govoriti o enakovrednosti (= prirednosti) sestavin. Kot ste omenili že sami: Ljutomersko-Ormoške gorice, in še Kamniško-Savinjske Alpe, Ciril-Metodov trg.

  NESTIČNI VEZAJ pa uporabljamo, kadar sta lastnoimenski priredno povezani sestavini rabljeni samostojno (npr. pri tako imenovanih zemljepisnih naselbinskih dvojnih imenih Šmarje - Sap, v Šmarju - Sapu; Gozd - Martuljek, v Gozdu - Martuljku) ali pa na mestu desnega določila ob občnoimenskem jedru v stvarnem imenu (npr. pri imenih upravno-administrativnih enot Občina Miren - Kostanjevica, v Občini Miren - Kostanjevica; Četrtna skupnost Javornik - Šance; pri imenih različnih ustanov, zavodov Simfonični orkester Domžale - Kamnik). Po tem zgledu bi torej pisali tudi Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož.

  Vaš drugi zgled Krajevna skupnost Leskovec( )Krško lahko razumemo na dva načina: sami ste napisali, da gre za priredno povezani sestavini, iz česar sledi, da naj bi ju pisali tako, kot smo nakazali zgoraj, tj. Krajevna skupnost Leskovec - Krško. Če pa pobrskamo po spletu, vidimo, da ne gre za priredno povezani sestavini, saj se omenja podredna zveza Leskovec pri Krškem. V tem primeru zapis z nestičnim vezajem ni ustrezen, ampak sledimo zgledom kot Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad (= Bežigrad kot del Ljubljane), Osnovna šola Komenda Moste (= Moste pri Komendi). To ime bi bilo torej ustrezneje zapisati brez vseh ločil Krajevna skupnost Leskovec Krško.

  Helena Dobrovoljc (maj 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.