×

Izvor besede »ščavo«
  • Vprašanje:

    Iz katere besede izvira beseda ščavo?


    Odgovor:

    Beseda ščavo, ki je zlasti na območju ob slovensko-italijanski meji slabšalna oznaka za Slovenca in druge južne Slovane, izvira iz tržaškoitalijanske Sciavo, ki ima prav tak pomen. Beseda se je razvila iz srednjeveškolatinskega imena S(c)lavus 'Slovan'. Ker so bili Slovani v srednjem veku predmet trgovine s sužnji, je ista beseda v več jezikih razvila pomen 'suženj', tako npr. v knjižnoitalijanski schiavo (tudi francoski esclave in angleški slave), zato je ta oznaka toliko bolj slabšalna. Istega izvora pa je tudi italijanski pozdrav ciao s prvotnim pomenom '(tvoj) suženj (sem)', ki smo ga že v 20. stoletju prevzeli kot čao in v zadnjih dveh, treh desetletjih dokončno podomačili v čav.

    Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.