×

Raba večbesednega veznika »medtem ko«
 • Vprašanje:

  Opažam, da se v zadnjem času vse bolj uporablja beseda medtem za označevanje nasprotja (namesto medtem ko). SSKJ in SP medtem označujeta kot časovni prislovni zaimek. Zato me zanima vaše mnenje o ustreznosti uporabe besede medtem v odlomku iz članka portala

  MMC:

  Naziva vitez in dama je po ukinitvi leta 1986 lani spet oživil takratni premier Tony Abbott, navdušen monarhist, zaradi česar je bil deležen številnih kritik. Njegov naslednik Malcolm Turnbull je medtem izrazit republikanec.

  Ker je podobnih primerov v novinarskih člankih na spletu še veliko, vas prosim za vašo razjasnitev/pojasnitev. Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.


  Odgovor:

  Verjetno gre v besedilu, ki ga navajate, za dobesedni prevod, saj je besedilo precej nekonsistentno.

  Če se osredinimo zgolj na zvezo medtem ko oz. prislovni zaimek medtem, pa moramo izhajati iz pomenske razlage obeh jezikovnih enot. Beseda medtem je uporabljena za izražanje sočasnosti dogajanja v dveh stavkih: glavnem in odvisnem. Podobno je z zvezo prislovnega zaimka in veznika (medtem ko), s tem da s tako zvezo lahko izražamo tudi nasprotje med dogajanjem, ki se odvija v enem in drugem stavku. V drugi povedi vašega besedilca torej prislovni zaimek medtem nima prave vloge, zato bi na tem mestu pričakovali zvezo medtem ko, saj očitno poved izraža nasprotje glede na prej povedano (Tony Abbot je navdušen monarhist, medtem ko je Malcom Turnbull izrazit republikanec.). S tega vidika je prevod manj ustrezen.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.