×

Izginjanje predpreteklika
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje. Otroke so včasih popravljali, da se ne sme reči bom bila na morju, na primer. Svojo babico pa slišim reči včasih sem bila delala tam. Zdi se mi, da je škoda, da je ta oblika preteklika izginila. Zanima me, od kdaj ni več pravilna, ali je bil v uporabi tudi tak prihodnjik in ali bi razmišljali o ponovni uvedbi tega časa. Je podoben kot continuous v angleščini ali v romanskih jezikih, kajne?


  Odgovor:

  Če ob opisnem deležniku (bil) uporabimo povedni sedanjik pomožnega glagola biti (bom) v zgradbi jutri bom bila v mestu, je to redundantno, četudi je primerljivo s slovnično pravilno glagolsko zgradbo za izražanje preteklika včeraj sem bila v mestu. Tako izražanje prihodnjiške oblike ni značilno le za otroški govor, temveč ga srečujemo tudi v pogovornem jeziku odraslih, zlasti v primorski narečni skupini – vejetno zaradi vpliva italijanskega predprihodnjika.

  Proces izginjanja predpreteklika se je začel že v obdobju protestantov, poznavalci (npr. podrobneje npr. Majda Merše) trdijo, da se je v nadaljnjih 300 letih predpreteklik obdržal pogosteje pri dovršnih glagolih, kar ga oddaljuje od ponavljajočega dejanja, njegovo izginjanje in nadomeščanje s preteklikom pa je povezano predvsem z gospodarnostjo izražanja, torej pomembnim razvojnim dejavnikom v jeziku.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.