×

Rodilnik zanikanja (5)
 • Vprašanje:

  V JS sem prebrala odgovor o rodilniku zanikanja: Rodilnik zanikanja

  Ali nista pravilni obe obliki, ki ju omenja tisti, ki je poslal vprašanje, tj. ne poznam petih prijateljev in ne poznam pet prijateljev? Če glavni števnik pet sklanjamo z glasovnimi končnicami, je pravilno ne poznam petih prijateljev. Če pa upoštevamo pravilo, da lahko glavne števnike od pet naprej sklanjamo z ničto končnico, potem je pravilno tudi ne poznam pet prijateljev.
  Odgovor:

  Odgovor je napisan ob upoštevanju normativnega določila, razvidnega iz slovarskega dela Slovenskega pravopisa in Slovarja slovenskega knjižnega jezika, po katerem glavne števnike tipa pet sklanjamo z glasovnimi končnicami. To določilo je resda nekoliko razrahljano v odstavku 876 pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki pravi: Glavne števnike tipa pet navadno sklanjamo z glasovnimi končnicami (npr. pet ljudi, petih ljudi). Možnost sklanjanja tega tipa števnikov z neglasnovnimi končnicami omenja tudi Toporišičeva Slovenska slovnica. Če torej upoštevamo to možnost, imate seveda prav. Ker pa taka rešitev problema ni skladna z veljavno knjižnojezikovno normo, je v odgovoru nismo priporočili.

  Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.