×

Izvor priimka »Šegula«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Šegula


    Odgovor:

    Priimek Šegula (438 oseb, od tega 304 v podravski statistični regiji) je najverjetneje nastal kot vzdevek, izpeljan s priponskim obrazilom -ula iz vzdevka Šega, ki je domnevno označeval muhastega človeka. Šega v prekmurskih narečjih pomeni tudi 'muha' (F. Mukič, Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar, Szombathely 2005), šégav v prleškem narečju pa pomeni 'muhast' (C. Vnuk, Slovar severovzhodnega ormoškega govora, Ormož 2012). Podobno je najbrž tvorjen in motiviran tudi priimek Hergula, ki je izpeljan iz vzdevka Herga, ta pa iz narečnega (ormoškega) občnega imena hrga 'grča'. Priimek Šegula je v vaseh spodnjega Ptujskega polja izpričan že od 16. stol.

    Silvo Torkar (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.