×

Obletnica ustanovitve in n-letnica delovanja
 • Vprašanje:

  Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič je bil ustanovljen novembra leta 1925. Za jubilejno brošuro in vezno besedilo potrebujemo jezikovno čim bolj neomadeževano formulacijo. Po temeljitem premisleku oklevamo med dvema finalistkama:

  • 90. obletnica (ustanovitve) zbora
  • 90-letnica (delovanja) zbora

  Vprašanje: Ali sta obe formulaciji sprejemljivi tudi kar tako ali le ob dodatku iz oklepaja? Ena od slovenistk, ki smo jo prosili za pomoč, je celo mnenja, da je dopustna še tretja formulacija: 90-obletnica zbora.


  Odgovor:

  Obe formulaciji sta sprejemljivi tudi brez besedila v oklepaju, čeprav navadno uporabljamo prvo, kadar gre za enkraten dogodek iz preteklosti, drugi pa, kadar želimo izraziti trajanje. Pravzaprav bi bilo najbolje izpustiti oklepaja in zapisati:

  • 90. obletnica ustanovitve zbora (= devetdeseta obletnica)
  • 90-letnica delovanja zbora (= devetdesetletnica)

  Ne moremo pa pritrditi trditvi o pravilnosti zapisa 90-obletnica; ne nazadnje dokazuje, da gre za napako, tudi razvezana oblika *devetdesetobletnica.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.