×

Povezava predloga in glagola
 • Vprašanje:

  Pri hitrosti vozila nad/pod 30 milj/uro ALI nad/pod miljami/uro?

  SSKJ npr. pri predlogu pod navaja, da se veže s tožilnikom za izražanje nedosežene mere, stopnje (zjutraj je temperatura padla pod minus pet stopinj) in z orodnikom prav tako za izražanje nedosežene mere, stopnje (ni vstopnic pod trideset dinarjev (?); otroci pod desetimi leti). Ali ima izbor kakšno povezavo z glagolom pred njim?


  Odgovor:

  Kadar glagol zahteva tožilniško vezavo, npr. PASTI/PADATI pod KAJ (*ČIM), je edina možna oblika števnika tožilniška (80 – osemdeset), samostalnik za njim pa stoji v rodilniku.

  Kadar vezava ni jasna ali se predvideva orodniška (npr. ob glagolu biti, ki si ga pogosto lahko le mislimo), sta dve možnosti:

  1. enako kot pri tožilniški vezavi, torej samostalnik v rodilniku, pri čemer je števnik navadno zapisan z besedo (npr. pri hitrosti vozila [ki je] pod 80 kilometrov na uro, vstopnic ni pod 30 evrov);

  2. orodniška oblika tako navadno z besedo zapisanega števnika kot tudi samostalnika(npr. pri hitrosti vozila [ki je] pod osemdesetimi kilometri na uro, vstopnic ni pod tridesetimi evri.)

  Pri tem je dobro vedeti, da se glavni števniki običajno sicer pregibajo z glasovnimi končnicami, vendar pa se pri števnikih od pet dalje v rabi pojavlja tudi pregibanje z ničtimi končnicami, in sicer zlasti pri višjih, pogosto tudi redkeje rabljenih števnikih.

  Domen Krvina, Tanja Mirtič (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.