×

Kako sklanjamo priimek »Tjukajev«?
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo priimek (poleg moškega imena) Tjukajev?

  Ali je prav Marjana Tjukajeva, Marjanu Tjukajevu ...


  Odgovor:

  Pregibanje imen pridevniškega izvora iz slovanskih jezikov ni izjema: sklanjamo jih po prvi moški sklanjatvi, tako kot npr. samostalnik korak, le pridevnika ne tvorimo iz imena s pridevniškim obrazilom, temveč svojino izražamo z rodilnikom: dela Tjukajeva.

  Odgovor na podobna vprašanja lahko najdete tudi na slovarskem portalu Fran (www.fran.si), kjer npr. z vpisom ukaza »*ev« in z zamejitvijo na osebna imena (v možnosti »Napredno iskanje«) dobite vsa osebna imena s tem končajem:

  • Beljájev -a m, oseb. i. (ȃ) |ruski pisatelj|: proza ~a
  • Bréžnjev -a m, oseb. i. (ẹ̑) |sovjetski politik|: politika ~a
  • Čaadájev -a [čad] m, oseb. i. (ȃ) |ruski filozof|: dela ~a
  • Délčev -a m, oseb. i. (ẹ̑) |makedonski politik|: ideje ~a
  • Dév -a m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski pesnik in urednik Pisanic|
  • Fadêjev -a m, oseb. i. (ȃ) |ruski pisatelj|: romani ~a
  • Glembájev -a m, oseb. i. (ȃ) |oseba iz Krleževe drame|
  • Hjélmslev -a [jelm] m, oseb. i. (ẹ̑) |danski jezikoslovec|
  • Mendelêjev -a m, oseb. i. (ȇ) |ruski kemik|: periodni sistem ~a
  • Prokófjev -a m, oseb. i. (ọ̑) |ruski skladatelj|: balet ~a
  • Tjútčev -a m, oseb. i. (ȗ) |ruski pesnik|: pesmi ~a
  • Túpoljev -a m, oseb. i. (ȗ) |ruski letalski konstruktor|
  • Turgénjev -a m, oseb. i. (ẹ́) |ruski pisatelj|: romani ~a

  Slovarski zapis vam z obliko -a sporoča, da se sklanjatev nadaljuje po naslednji paradigmi: Prokofjev Prokofjeva Prokofjevu …, izražanje svojine pa je nakazano z zgledom npr. balet ~a, razvezano balet Prokofjeva.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.