×

Kako sklanjamo ime »Vasilija« in ali je pot »svilna« ali »svilena«?
 • Vprašanje:

  Imam dve pravopisni vprašanji, in sicer:

  1. Kako se pravilno sklanja moško ime Vasilija?

  2. Kaj je slovnično pravilno: svilna pot ali svilena pot? Namreč, v prvem primeru gre za pot po kateri se je s svilo trgovalo; v drugem pa je pot narejena s svile. Ali se motim?


  Odgovor:

  1. Če vaše vprašanje prav razumem, predvidevate, da je moškemu ime Vasilija. Potem se ime sklanja tako, kot npr. Miha – sklanjatveni možnosti sta dve:

  • prva moška sklanjatev: Vasilija Vasilija Vasiliju Vasilija Vasiliju Vasilijem,
  • druga moška sklanjatev: Vasilija Vasilije Vasiliji Vasilijo Vasiliji Vasilijo.

  Obe sklanjatvi sta precej nenavadni in zanju nimamo dovolj potrditev v rabi, da bi lahko o sklanjanju povedali kaj več.

  Če pa vas je zanimala moška oblika ženskega imena Vasilija, torej Vasilij, potem je sklanjanje enako kot pri Jernej:

  • Vasilij Vasilija Vasiliju Vasilija Vasiliju Vasilijem.

  2. Vaše razumevanje izrazov svilena pot in svilna pot je tako, kot ga opisuje tudi SSKJ:

  Pridevnik svilén****sviléna sviléno se nanaša na pomen 'ki je iz svile' ali 'ki je podoben svili': svilena ruta, svilen trak; svileni lasje.

  Pridevnik svílensvílnasvílno pa izraža na pomen 'ki se nanaša na svilo': svilna industrija, svilna pot.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.