×

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj v SSKJ ni besed izčlaniti in izčlanitev.

  Ali to torej nista slovenski besedi?

  Ali imamo katero drugo besedo (eno samo) v slovenščini za tovrstno dejanje?


  Odgovor:

  Zakaj besed izčlaniti oz. izčlanitev ni v slovarju?

  Kakega posebnega drugega razloga kot tega, da beseda v slovenščini ob nastajanju SSKJ ali tudi Slovarja novejšega besedja, še ni bila dovolj pogosto rabljena v različnih virih, da bi jo vključili v slovar, ne najdem.

  Tako kot sta v slovarju glagola včlaniti oz. včlaniti se, tako bi lahko dodali v sodobni leksikalni opis tudi glagola izčlaniti in izčlaniti se:

  izčlaniti v pomenu 'narediti, da kdo preneha biti član organizacije, skupnosti, zveze'

  Zgled rabe je npr.

  • Laburisti so tudi obljubili, da Malte ne bodo izčlanili iz Unije, če bodo na prihodnjih volitvah ponovno prevzeli oblast. (Delo 2004)
  • Tomaž Repar trdi, da so ga izčlanili, ker se ne bo udeležiti shoda Zbora za republiko, temveč 3. vseslovenske vstaje. (spletni vir)

  izčlaniti se v pomenu 'prenehati biti član kake organizacije, skupnosti, zveze'

  Zgled rabe:

  • Delodajalec v Pagatu tudi sili delavke, naj se izčlanijo iz sindikata. (Dnevnik 2004)
  • Že tretjič se poizkušam izčlaniti pa ugotavljam, da se je včlaniti lahko, izčlaniti pa težko. (spletni vir)

  Celotna besedna družina bo vključena v slovarje, ki jih trenutno izdelujemo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.