×

Sklanjanje besed z neobstojnim i pri samostalnikih ženskega spola
  • Vprašanje:

    V enem prejšnjih odgovor navajate, da pri nekaterih samostalnikih srednjega spola (npr. nedrje, okolje) v rodilniku dvojine in množine med zvočnika vrinemo t.i. neobstojni i (nedrij, okolij). Zanima me, kako je z neobstojnim i pri samostalnikih ženskega spola, kot sta medalja in razdalja? Je prav medalj in razdalj ali medalij in razdalij?


    Odgovor:

    Ženskospolska samostalnika medalja in razdalja, ki spadata v prvo žensko sklanjatev in se jima osnova končuje na zvočniški sklop, v rodilniku množine nimata neobstojnega samoglasnika i. Pravilni množinski rodilniški obliki sta torej: medalj, razdalj. Po tem tipu se denimo pregibajo tudi samostalniki dojilja, halja, jegulja, postelja, šivilja. Neobstojni samoglasnik i se v rodilniku množine prve ženske sklanjatve običajno res pojavlja pred zvočnikom j, vendar nikoli ne ločuje zvočniške zveze lj, ki stoji za samoglasnikom.

    Tanja Mirtič (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.