×

Izbira ustreznega veznika
 • Vprašanje:

  Prosil bi vas, če mi lahko poveste/pošljete...

  Ali je raba veznika če v zgornji povedi res napačna in bi jo bilo treba nadomestiti s Prosim, da mi poveste/pošljete...?


  Odgovor:

  Zamenjava veznika če z da spremeni pomen oziroma ton, stopnjo vljudnosti, saj zahteva tudi pretvorbo pogojnika v povedni naklon:

  • Prosil bi vas, če mi lahko poveste/pošljete …
  • Prosim, da mi poveste/pošljete …

  Sicer pogovorni če v knjižnem jeziku v predmetnih odvisnikih zamenjujemo z ali. Pri tem si lahko pomagamo z naslednjim preizkusom: kjer bi pogovorno na začetku takega odvisnika postavili če ali a, je knjižno zahtevan ali.

  Kako vemo, da gre za predmetni odvisnik?

  Ker bi ga lahko nadomestili tudi z golim predmetom: Prosil bi vas za uslugo. Zgradba, za katero konkretno sprašujete, je tipično govorna, zato najbrž sploh niste pomislili na zamenjavo veznika če z ali. V sproti tvorjenem govoru bi večina govorcev dejansko izbrala če, v nezaznamovanem pisnem ubesedovanju pa bi bila ustreznejša izbira veznika ali.

  Tina Lengar Verovnik (december 2015)


Prijavite se za odgovor