×

Kako se razlikujeta »vzrok« in »razlog«?
 • Vprašanje:

  Zanima me izčrpna primerjava med pomenoma besed vzrok in razlog.


  Odgovor:

  Za splošno rabo verjetno zadošča SSKJ, ki besedo vzrok pomensko razloži kot kar naredi, da kaj nastane, se zgodi, besedo razlog pa kot kar utemeljuje, podpira kako ravnanje, odločitev.

  Vzrok je torej nekaj, kar povzroči nastanek česa, razlog pa nekaj, kar to utemeljuje ali podpira. Praviloma gre za isti pojav, pogledan z različnih zornih kotov. Če npr. zaradi bolezni ne pridem v službo, je vzrok moji odsotnosti bolezen, ko pa moram svojo odsotnost upravičiti, navedem razlog, ki je prav tako bolezen.

  V jeziku oba pojma pogosto mešamo, zato tudi naši priročniki pogosto med napakami navajajo zglede, kot je npr.: kaj je bil razlog za njegov nenaden uspeh namesto ustreznega kaj je bil vzrok za nenaden uspeh.

  Marko Snoj (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.