×

Kako pisati zvezo »brez zveze«?
 • Vprašanje:

  Kaj od navedenega je pravilno?

  1. brezveze

  2. brez veze

  3. brezzveze

  4. brez zveze

  Odgovor:

  Pravilno je brez zveze. Prva in druga možnost sta napačni, ker slovenščina, razen v slengu in nižjepogovornem jeziku, ne pozna besede veza, prva in tretja pa zato, ker predlogov v slovenščini ne pišemo skupaj z naslednjo besedo. Iz te predložne zveze tvorjeni pridevnik pa pišemo skupaj, torej brezzvezen, kakor tudi sicer pišemo skupaj pridevnike iz predložnih zvez, npr. brezbarven. Ker se dvojni soglasniki v slovenščini radi poenostavljajo, kar zlasti velja za sičnike, se je že uveljavil zapis brezvezen, ki ga kot pogovornega navaja tudi druga izdaja SSKJ, kot slengovskega pa že SP 2001.

  Marko Snoj (november 2015)