×

Kako sklanjamo ime »Toni«?
  • Vprašanje:

    Kako je pravilno sklanjanje imena Toni?


    Odgovor:

    Lastno ime Toni, ki se sklanja po prvi moški sklanjatvi, v odvisnih sklonih osnovo podaljšuje s soglasnikom j (Tóni Tónija Tóniju Tónija pri Tóniju s Tónijem). Pridevnik se tvori z obrazilom -ev (Tónijev). Po istem pregibnostno-naglasnem vzorcu se pregibajo tudi druga moška imena z izglasnim samoglasnikom -i, ki so ljubkovalnice, tvorjene iz osebnih rojstnih imen (npr. Fránci, Frédi, Jáni, Sándi). Podaljševanje osnove s soglasnikom t pri pregibanju tovrstnih samostalnikov v knjižnem jeziku ni dovoljeno.

    Tanja Mirtič (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.