×

Kako sklanjamo ime »Toni«?
  • Vprašanje:

    Kako je pravilno sklanjanje imena Toni?


    Odgovor:

    Lastno ime Toni, ki se sklanja po prvi moški sklanjatvi, v odvisnih sklonih osnovo podaljšuje s soglasnikom j (Tóni Tónija Tóniju Tónija pri Tóniju s Tónijem). Pridevnik se tvori z obrazilom -ev (Tónijev). Po istem pregibnostno-naglasnem vzorcu se pregibajo tudi druga moška imena z izglasnim samoglasnikom -i, ki so ljubkovalnice, tvorjene iz osebnih rojstnih imen (npr. Fránci, Frédi, Jáni, Sándi). Podaljševanje osnove s soglasnikom t pri pregibanju tovrstnih samostalnikov v knjižnem jeziku ni dovoljeno.

    Tanja Mirtič (december 2015)