×

Izvor priimkov »Franko« in »Krč«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Franko in Krč.


  Odgovor:

  Priimek Franko

  Priimek Franko je 1.1. 2015 v RS nosilo 454 oseb, od tega 143 v jugovzhodni Sloveniji, 101 v osrednjeslovenski in 70 v gorenjski statistični regiji. Nastal je iz svetniškega imena Franciscus oz. njegove hipokoristične osnove Fran- s pomanjševalnim oz. patronimičnim obrazilom -ko.

  Priimek Krč

  Priimek Krč je 1.1. 2015 v RS nosilo 177 oseb, od tega 138 na Gorenjskem, pisno različico Kerč pa 100 oseb, od tega 58 v osrednjeslovenski statistični regiji. Nastal je verjetno s konverzijo (brez izpeljave) iz mikrotoponima Krč, ta pa iz občnega imena krč v pomenu 'laz, s krčenjem pridobljena obdelovalna zemlja'.

  Silvo Torkar (december 2015)