×

Izvor priimkov »Franko« in »Krč«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Franko in Krč.


  Odgovor:

  Priimek Franko

  Priimek Franko je 1.1. 2015 v RS nosilo 454 oseb, od tega 143 v jugovzhodni Sloveniji, 101 v osrednjeslovenski in 70 v gorenjski statistični regiji. Nastal je iz svetniškega imena Franciscus oz. njegove hipokoristične osnove Fran- s pomanjševalnim oz. patronimičnim obrazilom -ko.

  Priimek Krč

  Priimek Krč je 1.1. 2015 v RS nosilo 177 oseb, od tega 138 na Gorenjskem, pisno različico Kerč pa 100 oseb, od tega 58 v osrednjeslovenski statistični regiji. Nastal je verjetno s konverzijo (brez izpeljave) iz mikrotoponima Krč, ta pa iz občnega imena krč v pomenu 'laz, s krčenjem pridobljena obdelovalna zemlja'.

  Silvo Torkar (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.