×

Koliko pomenov ima beseda »ušesa«?
  • Vprašanje:

    V šoli se žal učiteljica ne more odločiti ali je beseda ušesa enopomenka ali večpomenka. Prosila bi vas za pomoč. Kaj je sedaj prav. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.


    Odgovor:

    Ušesa je oblika imenovalnika in tožilnika množine (ter rodilnika ednine) besede uho, ki ima, sodeč po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, pet pomenov:

    1. čutilo za sluh in ravnotežje
    2. nav. ekspr., z oslabljenim pomenom, s prilastkom oseba, zlasti glede na sposobnost poslušanja
    3. zunanji del tega čutila
    4. s prilastkom temu delu podoben del kake priprave z luknjo za držanje, nameščanje česa
    5. mn., ekspr. zavihani, zmečkani ogli

    Ogledate si jih lahko na prosto dostopnem spletnem portalu www.fran.si.

    Marko Snoj (november 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.