×

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?




  • Vprašanje:

    Zanima me, ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari.


    Odgovor:

    Samostalniki sonce, luna, veter in svet označujejo stvari, samostalnik red v danes prevladujočem pomenu 'stanje, ko je vsaka stvar na svojem mestu' pa označuje pojem. Stvari, kot so sonce, luna, veter in svet, namreč obstajajo objektivno, so fizikalno izmerljive, medtem ko je red v navedenem pomenu subjektivno, lahko tudi kolektivno dojemanje bolj ali manj točno opredeljene razporeditve stvari ali pojmov.

    Marko Snoj (december 2015)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.